Rejsestøtte for medlemmer af DATS, Fr. borg Kreds.

Der ydes støtte til medlemssceners og -gruppers gæsteforestillinger hos andre medlemsscener og -grupper. Der ydes også støtte til, at børnegrupper kan mødes uden at der spilles forestillinger. Der ydes støtte til grupper, scener og personers til deltagelse ved internationale festivaler og gæstespil i ind og udland.

Ansøgning

Ansøgningen sendes til anitaw@live.dk

Behandlingstid
4 – 6 uger.

Tilskuddets størrelse

Vil blive vurderet ud fra det medsendte budget.

Retningslinier

Medlemmet, den scene/gruppe der skal rejse – skal være medlem af DATS.

Den rejsende scene/gruppe kan få støtte til rejsen, hvis de skal gæstespille hos en anden scene/gruppe, der også er medlem af DATS.

En rejsende børnegruppe kan få støtte til rejsen, både hvis de skal gæstespille hos eller gennemføre drama- og/eller teaterpædagogiske forløb sammen med en anden scene/gruppe, der også er medlem af DATS.

Der kan ikke ydes støtte til decideret turnévirksomhed.

Ansøgningen skal vedlægges invitation fra værtsscenen/gruppen og et budget for rejsen.

Definition på amatørteatret


For at kunne opnå støtte skal man opfylde DATS ‘definition på amatørteater; “Amatørteatret i Danmark er defineret ved, at skuespillerne ikke modtager løn for deres indsats. Omvendt kan der sagtens medvirke lønnede dramatikere, instruktører, scenografer, musikere m.fl., alt sammen for at styrke den kunstneriske indsats på scenen.”

Kreditering

Alle der opnår støtte fra DATS Frederiksborg Kreds til forestillinger, festivaler og andre projekter skal, på plakater og programmer mv. oplyse at der er modtaget støtte fra DATS Frederiksborg Kreds – Desuden skal der i programmer medtages en faktaboks om DATS. Du kan downloade disse under Logo og faktabokse på DATS.dk under Tilskud

Hent rejsestøttereglerne HER

 

Comments are closed.