Udviklingspulje for medlemmer af DATS, Fr. borg Kreds

Formål


At yde støtte til udvikling og fornyelse af medlemmets, scenens eller gruppens repertoire, arbejdsmetode eller udtryksform.

Kriterier for at kunne søge Udviklingspuljen

At en VÆSENTLIG del af teaterforestillingen eller teateraktiviteten involverer og realiseres af medvirkende, der ikke har den aktuelle forestilling eller aktivitet som professionel beskæftigelse (dvs. at de ikke ernærer sig ved den).

Hvem kan søge

Enkelt personer, scener, grupper og andre med gruppemedlemskab kan søge Udviklingspuljen.

Ansøgning


Ansøgningen sendes til anitaw@live.dk

Behandlingstid


4 – 6 uger.

Tilskuddets størrelse 
bliver vurderet ud fra medsendte budget.

Retningslinier

Medlemmet, gruppen eller scenen skal være medlem af DATS.

Der kan ydes tilskud til udvikling og fornyelse af scenens/gruppens repertoire, arbejdsmetode eller udtryksform.

Der kan også ydes tilskud til aktiviteter, der gennemføres i samarbejde med andre scener/grupper eller kredsen, til eksempelvis samproduktion, workshops og kurser.

Der kan søges tilskud til medlemmernes deltagelse på DATS kurser.

Alle der opnår støtte fra DATS Frederiksborg Kreds til forestillinger, festivaler og andre projekter skal, på plakater og programmer mv. oplyse at der er modtaget støtte fra DATS Frederiksborg Kreds – Desuden skal der i programmer medtages en faktaboks om DATS. Du kan downloade disse under Logo og faktabokse på DATS.dk under Tilskud

.

 

Comments are closed.