Generalforsamling
Lagt pĺ nettet 05.02.2007

Tirsdag d. 27. februar kl. 19.30 i Klaverfabrikken, Christiansgade 7, Hillerød

1. Valg af dirigent og referent.

2. Fremlæggelse af beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag.

5. Virkeplan for det kommende ĂĄr.

6. Valg til styrelse og valg af to suppleanter.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

8. Indstilling af kandidater til LR-delegerede.

9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Kredsen opfordrer alle scener og grupper til at møde op med mindst en repræsentant.

PĂĄ gensyn
Knud Volsing, formand

Udskriv} | Send | Hits: 1671 |