Scenografi kursus v/ Peter Rafn Dahm
Lagt pĺ nettet 12.12.2007

Et samarbejdskursus for scenografi-, kostume- og lys-folk over 3 sammenhængende weekender.

Lidt om kurset


Et samarbejdskursus for scenografi-, kostume- og lys-folk over 3 sammenhængende weekender. Hvor vi – med udgangspunkt i en bærende visuel ide – zoomer ind på de enkelte udtryk, kobler dem sammen og ender med at komponere et samlet scenebillede.

Hvordan får vi scenebilledet – scenens billedsprog - til at hænge bedst muligt sammen – som visuelt med spil til den historie vi sammen skal fortælle?

3 weekender for ”bagscene folk” – og alle andre, der er interesseret i - kostumer, scenografi, rekvisitter og lys, hvordan man skaber sammenhængende og meddigtende scene-billeder og hvordan man gør scene-billedet til et fælles- projekt for alle.

Med en udfordrende dramatisk fortælling som arbejdsgrundlag, fokuserer vi blikket på billedet som en fortolknings-nøgle, der kan åbne fortællingen på nye måder. Nøglen – som man kan kalde den visuelle ide – det synlige tema – som bliver råstof og ramme for scenografi-, kostume- og lys-arbejdet.

Først udvikler og udtrykker vi det centrale og gennemgående visuelle tema – ideen - som vi konkretiserer til en fælles form- farve-materiale-signal- palette, der giver stof til hele scenebilledet.

Derefter fokuserer vi på hhv. rummet, kostumet og lyset som de 3 grundlæggende felter på paletten.
Hvert element har sin karakteristiske funktion i scene-billedet og hele det sceniske fortælle- apparat.
Og hvert element yder sit særegne æstetiske - stofligt-sansede - bidrag til forestillingens billed-sprog.

Pointen er, at elementerne er dele af en helhed og derfor også er hinandens forudsætninger: kostumet ”flagrer frit” uden rummet omkring sig, det tomme rum er ”dødt” så længe det ikke er befolket, lyset skal oplyse noget – og kostume og rum skal belyses – for at kunne opleves.

Derfor får rummet, kostumet og lyset på skift rollen som ”forgrundsfigur” – som bærer af udtrykkets ”hovedrolle”, men hele tiden med det samlede billede som nødvendig baggrund – og med de andre elementer som medspillere.

Netop samspillet mellem de visuelle udtryk og deres indbyrdes dynamik, kommer til at stå centralt: Hvordan kan vi – i kraft af form-, materiale- og farvevalg – skabe et levende, foranderligt billede- sprog, der hele tiden er i dialog med fortællingens ”øjeblik” her og nu!?

Vi afslutter forløbet med at samle mosaikken i et dramaturgisk opbygget forløb af ”levende billeder”, der udtrykker fortællingens visuelle essens fra anslag til kulmination – hvor alle elementer spiller sammen, griber fat i, indrammer og styrker hinanden.

Hver weekend har sin vært: en scene, en gruppe, en skole. Værten lægger lokaler til arbejde, samvær, overnatning – og spisning, som vi sørger for i fællesskab.

Forløbet – og hver weekend - vil blive et mix mellem:

hands-on workshop
inspirations-input/ kursus-stof
netværksdannelse og erfaringsudveksling mellem deltagerne.

Weekend 1

Fra tekst til tema og tegn: Den samlende ide
Scenografi: Verden i form af rum, form og materiale. Form, fleksibilitet og foranderlighed.
Tidspunkt: 25. - 27. januar 2008.
Sted: Skanderup Ungdomsskole, Lunderskov

Weekend 2

Kostume: Portrætter tegnet med textil. Krop, karakter og kostume.
Materialets muligheder. Overfladers dybde-virkninger og variationer
Tidspunkt: 29. februar – 2. marts 2008.
Sted: Kundby GF Teater, Kundby Skole

Weekend 3

Sminke/maskering: Masken – det dramatiske ansigt og ansigtets dramatik.
Lys: At male scenebilledet - tid og stemninger - med lys. Lys, atmosfære og skift – der tilsammen skaber fortællingens helhed.
Tidspunkt: 18. – 20. april 2008.
Sted: Støbeskeen, Frederiksværk

Pris:
1800 kr.* – for alle tre weekender inkl. kost og primitiv logi/overnatning på madras.
*Prisen gælder for alle personlige medlemmer af DATS og 1. person fra en gruppe der er medlem af DATS. Prisen for ikke-medlemmer er 3.000 kr.


Underviser:
Peter Rafn Dahm – scenografi konsulent i DATS, uddannet fra Statens Teaterskole.


Tilmelding:

Blanket pĂĄ http://www.dats.dk/kurser/popup.php?id=18


Udskriv} | Send | Hits: 2114 |