Generalforsamling
Lagt pĺ nettet 26.01.2009

Indkaldelse til generalforsamling
tirsdag den 24. februar kl. 19.30
i Støbeskeen
Krudtværksalléen 13, 3300 Frederiksværk


1. Valg af dirigent og referent.

2. Fremlæggelse af beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag.

5. Virkeplan for det kommende ĂĄr.

6. Valg til styrelse og valg af to suppleanter.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

8. Indstilling af kandidater til LR-delegerede.

9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Kredsen opfordrer alle scener og grupper til at møde op med mindst en repræsentant.

PĂĄ gensyn
Anita Winther, formand

Udskriv} | Send | Hits: 1425 |