Ă…rsberetning for Frederiksborg kreds 2008.
Lagt pĺ nettet 26.02.2009


Som tiden løber når man har det sjovt, nu er mit første år som bestyrelsesformand allerede gået.

Det har været et spændende år som allerede i foråret startede med DATS´s 60 jubilæum.
Det blev fejret i forbindelses med landsrepræsentantskabsmødet i maj i Kerteminde hvor bestyrelsen deltog. Weekenden bød udover mødevirksomhed på et alsidigt udbud af forestillinger og en meget flot udstilling over DATS´s første 60 år og denne udstilling blev åbnet af kulturminister Brian Mikkelsen.
Anna Åbenhus der sammen med sin mand Arne Åbenhus stiftede DATS deltog i jubilæet.
Arne Åbenhus døde kort efter i en alder af 93 år.

Udover deltagelse i ovennævnte har bestyrelsen deltaget i Kredsbestyrelses weekend og afholdt 9 ordinære møder. Vi forsøger at nå så mange forestillinger som muligt i løbet af året i forskellige scener, men da alle også er tilknyttet forskellige scener er tidspresset en hindring ind imellem.

Efter Frederiksborg Amts nedlæggelse for 1½ år siden, har Halsnæs kommune administreret det offentlige tilskud til Frederiksborg kreds. Dette samarbejde fungerer upåklageligt. Vores tilskud overføres som aftalt. Vores bekymring går nu på hvad der skal ske ved udgangen af 2011 hvor aftalen om tilskud udløber. Men den tid den sorg. Bestyrelsen har her en opgave med at sikre kredsens økonomi fremover.

Vores medlemstal ligger i øjeblikket på ca. 190 og vi vil målrettet arbejde på hæve medlemstallet i løbet af de næste år.

I år har vi planlagt og udbudt 4 kurser. Gadeteater og kursus i klovn og komik. Begge disse 2 blev desværre aflyst pga. af for få tilmeldte. Et vellykket sminke kurset blev afholdt i Støbeskeen.

Børneteater lejren er efterhånden en tradition den blev gennemført for 4. gang. Den blev som vanligt afholdt på Kingoskolen i Slangerup, som stiller skolen til rådighed uden betaling. Der var 45 børn mellem 9 og 13 år. Derudover deltog 12 teenagere mellem 16 og 20 år og ca. 7 voksne som frivillige hjælpere og endelig 3 undervisere. Alle havde nogle fantastiske dage, og vi har allerede i december fået flere henvendelser om hvornår lejren afholdes i 2009. Der har fra aviserne været stor opmærksomhed om lejren, så det er en god mulighed for at synliggøre DATS her i området. Alle deltagere får et personligt medlemskab i et år, så de får viden og indsigt i hvad DATS og Frederiksborg kreds kan tilbyde teaterinteresserede.

Vi har tænkt mange tanker om hvorfor der ikke melder sig nok til at gennemføre alle kurser og da der samtidigt har været nedgang i antallet af ansøgninger om tilskud, er vi nu ved at lave en ny pjece. Denne pjece skal fortælle hvad vi her i Frederiksborg kreds kan tilbyde medlemmerne. Pjecen skal omdeles til biblioteker og kultur steder.
Desuden har størstedelen af bestyrelsen fået et kursus i brug af Facebook som vi overvejer at bruge til at synliggøre vore kurser.

For at komme i tættere dialog med medlemmerne har vi planlagt at bestyrelsen tager rundt på de forskellige scener. Her vil vi fortælle hvad vi som kreds kan tilbyde og høre hvad der rør sig i scenerne, hvilke behov de har, og snakke om hvorledes vi kan understøtte deres tiltag.

Kort om hvad bestyrelsen har planlagt af kurser. D. 16 og 17 maj er der fortælle kursus med Jesper La Cour på Klaverfabrikken se nærmere på vores hjemmeside.
Til efteråret planlægger vi et ”storkursus” med afholdelse af 3-4 kurser samtidigt her i Nordsjælland.

Da vores hjemmeside er godt besøgt vil jeg opfordre jer til at indsende meddelelse om hvornår i spiller jeres forestillinger så medlemmerne bredt kan blive informeret om hvad der sker her i kredsen.

Til slut vil jeg opfordre jer til at komme med input til bestyrelsens arbejde, så vi får skabt spændende aktiviteter og udvikling af DATS i vores kreds til glæde for alle medlemmer.

Anita Winther Madsen
Formand.


Udskriv} | Send | Hits: 1357 |