Generalforsamling
Lagt pĺ nettet 02.02.2011

Hermed indkaldes til ordinær

Generalforsamling

onsdag den 23. februar kl. 18 på Asminderød kro

spisning kl. 18.30, generalforsamling kl. 20 - ca. 22

1. Valg af dirigent og referent.
2. Fremlæggelse af beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag.
5. Virkeplan for det kommende ĂĄr.
6. Valg til styrelse og valg af to suppleanter.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Indstilling af kandidater til årsmødet.
9. Eventuelt.


Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingens afholdelse.


Kredsen opfordrer alle scener og grupper til at møde op med mindst en repræsentant.

PS: Af hensyn til spisningen er tilmelding nødvendig. Skriv hvor mange I kommer til Tonni Mikkelsen Tm@mikmail.dk senest den 20. februar.

PĂĄ gensyn
Anita Winther, formand

Udskriv} | Send | Hits: 2015 |