Ă…rsberetning 2010
Lagt pĺ nettet 24.02.2011

2010 var et brydnings år, vi skulle sige farvel til det kendte, vi var ikke længere garanteret det drift tilskud fra kulturminsteriet som vi har fået i de sidste 4 år og som blev vedtaget i forbindelse med amternes nedlæggelse. Dengang vi skulle vælge en hjemsteds kommune, valgte vi Halsnæs kommune og det var bla. ud fra den betragtning, at den del af kulturen som vi beskæftiger os med gennem tiden har haft gode vilkår her.

Vi tog et klogt valg, for efter lidt skriven frem og tilbage er det blevet bekræftet at vi også i 2011 ville få det hidtidige tilskud til gavn for amatørteateret i Nordsjælland. Det vil sige at vi også i år kan støtte op omkring nogle af de aktiviteter som er beskrevet her.

Medlemstallet er stabilt på 210 medlemmer, hvilket gør at vor kreds er en af de største i landet.

Bestyrelsen er også en stabil og erfaren gruppe, der har været sammen mange gange i løbet af 2010, både omkring de 9 afholdte bestyrelsesmøder og til kredsbestyrelsesmøde og Årsmøde i DATS.

Et af vore bestyrelsesmedlemmer er også blevet valgt ind i DATS hovedbestyrelse og gør et stort stykke arbejde der.

Udover det direkte bestyrelsesarbejde har vi været fælles til 1 forestilling og forsøger enkeltvis at få set teater på de forskellige scener i kredsen.

Det har igennem mange år været kredsens politik at hjælpe og støtte de små og nye scener og grupper, der arbejder med at formidle det kreative teater for amatører både gennem kurser,
uddannelse og udlån af lys. Dette arbejde vil vi selvfølgelig fortsætte, da det er med til at understøtte de mange nye tiltag, der sker rundt omkring.

I Frederiksborg kreds er der et stort udbud indenfor amatørteater, der både viser rigtig høj kvalitet og stor bredde. Dette skaber nye og større krav til de kurser og uddannelsestilbud som Frederiksborg kreds i fremtiden skal udbyde. Disse kurser vil stille ret store krav til økonomien, da de gode og kompetente lærerkræfter, der skal bruges er dyre. Det gør det selvfølgelig vigtigt, at vi i kredsen henlægger midler til at kunne varetage disse nye udfordringer. Vi vil fremover satse på både at lave korte kurser og så for at hvert andet år lave nogle kurser, der bevæger sig dybere ned i selve stoffet, så de mange scener / grupper kan videreudvikle det kreative teater.


Kredsen har afholdt 3 kurser i 2010:

Stomp kursus med underviser Thomas Bredsdorff Larsen var et weekend kursus hvor deltagerne blev udfordret med at spille på alt fra køkkengrej og kontorartikler( eks. clipsemaskiner og stempler) til plastikrør. Kroppen blev flittigt brugt til at trampe med og klappe på.
Et energigivende kursus der fik deltagerne til at få øjnene op for, at alt giver melodi hvis man tænker i rytmer og pauser.
Deltagerne var fra 14 til 57 år, men aldersforskellen mærkes ikke, da deltagerne først var i gang.


Et weekend kursus i revy sang med Birgitte Bruun. Kurset var svært at få i gang, men kom endelig til at køre i et dejligt lokale i Hørsholm. Der var knap så mange som vi havde håbet på, men dem der var der, var til gengæld meget engagerede. De kom vidt omkring i emnet. Det sluttede søndag eftermiddag med fremførsel af de sange deltagerne havde valgt ud. Alt i alt et godt kursus som kan gentages, eventuelt med en ny instruktør for at give variation og samtidigt kunne skabe ny inspiration til deltagerne.


Teatersommerlejr blev afholdt for 6. gang og var som altid en stor succes og vi må betegne det som vores flagskib. Der deltog 48 børn mellem 9 og 13 år, 5 dage i deres sommerferie.
Bestyrelsen lægger en del arbejdskraft i dette kursus, da det både i planlægningsfasen og i afviklingen kræver stort overskud af tid og kræfter.

Kurset er meget givende for deltagerne der allerede i december rykker for datoer til næste års lejr, da familierne indretter deres sommerferie efter hvornår teaterlejren er placeret.
Så en stor succes og en mulighed for at få fat i de yngre mennesker som skal føre DATS videre.
Det har også en stor PR mæssig værdi, da vi når ud til mange forskellige grupper, alene deltagerne som er 48 børn, 10 unge 16-21 årige, 4 undervisere og 9 voksne og derudover deres familie og venner og søskende samt børn der er for gamle til lejren, der kommer til forestillingen lørdag aften.
Lokale aviser har vist stor interesse og har været ude og fotografere og skrevet om lejren.
Endelig bliver børnene medlemmer af DATS og får viden og indsigt i hvordan DATS giver muligheder for arbejde videre med teateret.
Så alt i alt en givende aktivitet som vi har valgt at fortsætte med i 2011. Teaterkurset afholdes i uge 28 på Kingoskolen i Slangerup.

Vore kurser tager afsæt i medlemmernes ønsker, så hvis I sidder med et ønske om et kursus er det om at kontakte Frederiksborg kreds, så kikker vi på jeres ønske og finder ud af om det kan lade sig gøre.

Kredsen har givet støtte til enkeltmedlemmers deltagelse i kurser og teaterfestivals.

Vores hjemmeside er et godt sted og reklamere for jeres forestillinger og andre aktiviteter pĂĄ jeres scene, sĂĄ vi vil opfordre jer til at sende meddelelser om spille sted og tid, sĂĄ andre medlemmer kan blive informeret om hvad der foregĂĄr i kredsen.

Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til at komme med forslag til hvilke tiltag der er relevante for jer at tage fat på således at der kan blive skabt udvikling og aktiviteter i DATS regi, der er til glæde for så bredt et antal medlemmer som muligt.

Anita Winther Madsen, formand

Udskriv} | Send | Hits: 2528 |