Gratis ny dansk dramatik om H. C. Andersen
Lagt pć nettet 18.04.2004

DATS Frederiksborg Amtskreds og DATS KÞbenhavnskredsene er gÄet sammen med dramatikeren Andreas Garfield om at skabe et teaterstykke i anledning af H.C. Andersen Äret.

Andreas Garfield har i flere Är fungeret som husdramatiker for teatergruppen PrÊCdens i Lyngby og stykkerne "Slangeham og Brune BjÞrne" og "Hyg Jer" er udgivet pÄ forlaget Drama. Senest har Andreas Garfield skrevet trilogien "Koldt", "Ondt" og "Glemt".
Stykket har fÄet arbejdstitlen "HC" og ligger fÊrdig i sidste halvdel af 2004. Projektet er stÞttet med 50.000 kr. fra H.C. Andersen-puljen, den store pulje.

Ideen med projektet:
Scenerne i de to DATS kredse tilbydes at spille stykket gratis i hele 2005, som er 200-Äret for H.C. Andersens fÞdsel. Der vil forud herfor blive afholdt ca. 3 kurser for instruktÞrer, scenografer mv. pÄ de forskellige forestillinger, der alle har til formÄl dels at dygtiggÞre, dels at skabe et netvÊrk mellem de grupper, der deltager i projektet. Der vil blive sÞgt om tilskud til denne del af projektet, men den enkelte gruppe forpligter sig til at sende deltagere til kurserne, selvom dette vil medfÞre en - begrÊnset - udgift for gruppen. Det er vores hÄb, at den geografiske nÊrhed mellem grupperne vil fÞre til, at grupperne ser hinandens forestillinger (grupperne kan mÄske give hinanden rabat!) og derved fÄ forskellige synsvinkler pÄ det at skabe en teaterforestilling, hvilket igen forhÄbentlig giver inspiration til scenernes fremtidige arbejde med teater. Der vil som afslutning pÄ projektet blive afholdt et kursus, symposium, festival e. lign. i starten af 2006 afhÊngig af stemningen hos de deltagende grupper.

Det er vores hÄb, at rigtig mange af vores medlemmer har lyst til at deltage i dette projekt. ForhÄndstilmeldinger kan sendes til Mikkel Holm Nielsen, hvorefter det endelige manuskript vil blive tilsendt, nÄr det foreligger. Bindende tilmelding til projektet skal ske 1 mÄned herefter. Yderligere spÞrgsmÄl kan rettes til ovennÊvnte pÄ tlf. 3324 8388.

Udskriv} | Send | Hits: 1583 |