Den regionale H.C. Andersen hjemmeside gĂĄr pĂĄ nettet
Lagt pĺ nettet 31.05.2004


Frederiksborg Amt lancerer nu i samarbejde med Amtscentret for Undervisning den regionale H.C. Andersen hjemmeside. Adressen er www.hca.fa.dk
Den nye hjemmeside bliver platformen for koordinering og formidling af aktiviteterne i Nordsjælland i forbindelse med 200 året for H.C. Andersens fødsel.

Hjemmesiden er oprettet som en udløber af de drøftelser, der siden september 2003 har været ført mellem amtet, kommunerne og udvalgte regionale kulturaktører.

Hjemmesiden har tre sideordnede formĂĄl.

I perioden frem til efteråret er den væsentligste funktion koordineringen af aktiviteter og netværksdannelse mellem de forskellige arrangører. Herefter vil hjemmesidens kalenderfunktion være i fokus frem til sommeren 2005. Endelig findes der på hjemmesiden et debatforum, hvor særligt interesserede kan rejse og drøfte relevante H.C. Andersen temaer.

Uden jeres bidrag bliver hjemmesiden imidlertid ingen succes. Vi håber derfor, at I vil formidle kendskabet til hjemmesiden til kulturaktørerne i jeres kommune / kreds og bistå med at indberette aktiviteter til hjemmesiden. På hjemmesiden findes der et særligt indberetningsskema, som med fordel kan benyttes. Hvis der er brug for at sende yderligere bilag, kan de sendes som vedhæftede filer pr. e-mail til Regionalpolitisk Sekretariat, Jette Bendtzen jlb@fa.dk

Vi er opmærksomme på at mange aktiviteter ikke er endeligt planlagt. Vi vil dog alligevel gerne opfordre til, at arrangørerne så vidt muligt allerede nu indberetter dem, og opdaterer oplysningerne (fx om præcise spilledatoer) i takt med at planlægningen skrider frem.

Det er også vores håb, at aktørerne via hjemmesiden vil skabe netværk og hjælpe hinanden med gode råd - og måske også praktiske gøremål.

Vi ser derfor frem til livlig trafik på www.hca.fa.dk og hører også gerne jeres kommentarer til, hvordan vi kan gøre hjemmesiden endnu mere anvendelig.


Med venlig hilsen

Marc Schynol Lone Grinder
Regionalpolitisk Sekretariat Amtscentret for Undervisning
Frederiksborg Amt i Frederiksborg Amt

Tlf. 48 20 53 77 Tlf. 48 20 13 17
e-mail: msc@fa.dk e-mail: long@acu.fa.dk

Udskriv} | Send | Hits: 1451 |