Tage Nielsen, Gråsten nyt æresmedlem i Dansk Amatør Teater Samvirke.
Lagt pĺ nettet 08.06.2004

Tage Nielsen, GrĂĄsten
Tage Nielsen, GrĂĄsten

Ved åbningen af sit Landsrepræsentant-skabsmøde i den forgangne weekend blev pensioneret overlærer Tage Nielsen, Gråsten udnævnt til nyt æresmedlem i DATS.

Tage Nielsen blev udnævnt for hans utrættelige, forbilledlige, energiske og loyale indsats for amatørteatret gennem en lille menneskealder. Tag Nielsen har således været formand for Det Lille Teater, Gråsten, formand for Sønderjysk Kreds og er det stadig, har siddet mange år i Hovedudvalget for DATS, heraf flere som næstformand og har gjort en stor indsats i amtets fælles teaterudvalg.
Tage Nielsen er det 8 æresmedlem i DATS’ 56 årrige historie. De tre nulevende andre æresmedlemmer er DATS stiftere Anna og Arne Aabenhus, Gråsten og Trine Nielsen, Vostrup.

To aktive medlemmer, Flemming Rasmussen, Aabenraa og Ingrid Roed, Næstved fik for deres særlige indsats for det frivillige teater i Danmark ”Anna og Arne Aabenhus legat”.

Landsrepræsentantskabsmødet genvalgte Lisbet Lautrup Knudsen, Århus som landsformand. I sin mundtlige beretningen kom Landsformanden bl.a. ind på de mange ting regeringen har gjort for at besværliggør det frivillige kulturarbejde i Danmark som nedskæringer på bevillinger, indskrænkninger i folkeoplysningsloven og frivilliggørelsen af folkeoplysningsudvalgene i kommunerne. Særlig ondt har det gjort på hele området at kulturministeren har nedlagt ’Kulturministeriets udviklingspulje til amatørkultur og folkelige kulturaktiviteter’ – en pulje der har betydet at en lang række spændende udviklingsprojekter har haft mulighed for at blomstre og især har haft glæde af muligheden for at engagere professionelle instruktører, komponister, dramatikere og scenografer.

Landsformanden hilste det dog meget velkomment at et enigt folketing i april havde besluttet at lave en kortlægning af hele det folkelige kulturområde i Danmark og håbede samtidig at det ikke blev en ”syltekrukke” oprettet for at vise sin velvillighed.

Udskriv} | Send | Hits: 2112 |